Až 19% veškerých online prodejů přichází celosvětově právě z emailových kampaní, proto je radno emailing nepodceňovat.

 Emailing (email marketing) je proto jeden z velmi důležitých elementů Vašeho komunikačně / marketingového mixu, díky kterému získáme okamžitou odezvu, rychlý nákup momentálně promovaného zboží a zároveň budujete dlouhotrvající vztah se zákazníkem. Vice..

https://www.podnikatel.cz