Známý citát čínského filozofa Laoziho (Lao Tse): „Cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem“.

There is a famous quote from Chinese philosopher Laozi: “A journey of a thousand miles begins with a single step”.